از دیروز تا الآن بیشتر از پنج بار بالا آورده. صبح باز بردمش پیش دکتر میرزایی. برا استفراغش آمپول دیمیترون نوشت که زنگ دم داداش اومد زحمتشو کشید. شربت هم خورده. الان یه خورده تبش پاییین اومده و خوابیده. طفلی خیلی گریه کرد. منم که الان اصلان اعصاب ندارم. یعنی اصلا حوصله ندارم. خدا عاقبت همه رو به خیر کنه