تنها چیزی که باید از آن بترسیم خود ترس هست… اما؛

حتما می شناسید افرادی را که به دنبال شغل مورد علاقه شان نمی روند، چون می ترسند در آن موفق نشوند . حتما می شناسید آن دسته از مردمی را که هیچوقت به حق خود نرسیدند چون می ترسیدند آنرا اعلام کنند… و می شناسید آن یک نفری را که به دنبال رویاهای خود نمیرود چون می ترسد مسیر  سختی در پیش داشته باشد و تسلیم شود.

ترس، یکی از معضل های دنیای مدرن و امروز ماست،
اما چون آنرا نمیتوانیم تشخیص دهیم در عوض
زندگی مان پر از استرس میشود
با شنیدن این فایل می توانید اژدهای استرس را اهلی کنید: